Dự án Đồng Nai Waterfront 170 hecta, Nam Long – Keppel Land

Dự án, có diện tích 169.3 héc-ta thuộc dự án Đồng Nai Waterfront (tổng diện...

0989 16 00 49