Phân khu mở bán đầu tiên tại Izumi City North Community (1A).

Theo kế hoạch dự kiến Nam Long sẽ triển khai giới thiệu sản phẩm Khu...

0989 16 00 49